CUDES  2010

Important Days / Önemli Tarihler

 

SUBMITTING A FULL PAPER (ENGLISH / TÜRKÇE) IS NOT MANDATORY

TAM METİN GONDERİLMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR. İSTEĞE BAĞLIDIR.

 

 

CUDES  2015

First Call / İlk Çağrı

 

Second Call / İkinci Çağrı

 

Deadline for Notification of Approval / Kabul -Red Bildirim Sonu

 

Extended Abstract Submission / Uzatılmış Özet Gönderim Sonu

 

Deadline for Early Registration  / Erken Kayıt Sonu

 

Late Registration End / Geç Kayıt Sonu

 

Full Paper Submission for IJOPEC Edited International Book Chapter

(Not Obligatory)

 IJOPEC Editörlü Uluslararası Kitap Bölümü için Tam Metin Gönderimi (ZORUNLU DEĞİLDİR)

 

 

Final Program/ Programın İlanı

 

6. CUDES Start / 6. CUDES Başlangıcı

 

1 August 2017

 

1 September 2017

 

12 November 2017

 

12 November 2017

 

20 November 2017

 

1 December 2017

 

1 December 2017

 

 

 

 

 

10 December 2017

 

14-16 December 2017

 

 

 

SPONSORS