CUDES  2010

YAYIN OLANAKLARI / PUBLICATION POSSIBILITIES

Kabul edilen İngilizce veya Türkçe tüm bildiriler (Tam metin gönderilmesi zorunlu değildir) IJOPEC Yayınları (Akademik Teşvik ve Doçentlik Başvurularında Uluslararası Yayınevi olarak kabul edilmektedir) tarafından kongreden önce yayınlacak olan uluslararası editörlü kitapta (kitap bölümü) olarak yer alacaktır.

All Accepted  papers either in English or Turkish will be published as a chapter in the international edited book by  IJOPEC Publication (London) before the congress.

 

EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ / BEST PAPER AWARD

Kongre kapsamında yer alan tüm sosyal bilim alanlarında, tam metin sunulan tebliglerden (Sanal sunumlar dahil) bilim kurulunca seçilecek bildirilere en iyi tebliğ ödülleri verilecektir.

We invite proposals for oral and virtual paper presentations. Best paper prize will be given to submitted full papers authors (oral & virtual presentations) by scientific committee for each social sciences disciplines.

 

SANAL SUNUM / VIRTUAL PRESENTATION

VI. CUDES 2017 seyahat, konaklama vb masraflar için yeterli mali kaynak bulamadığı veya çalışma koşulları gereği  kongrede bulunamayacak olan katılımcıların sanal sunumla katılmasını  teşvik etmektedir. Bu çerçevede video kaydının zamanında yapılıp gönderilmesi son derece önemlidir.

VI. CUDES 2017 encourages an active participation in the congress, authors who are unable to attend the conference in person due to funding issues concerning travel expenses and working conditions may participate with a virtual presentation.

 

VI. CUDES 2017 tüm sosyal bilimlerde yürütülen güncel tartışma konularına açıktır. Alanlar (Sections) sekmesine bakınız.

VI. CUDES is open for all social sciences field in the theme of Current Debates in the science of field. See the sections of CUDES 2017.

 

VI.CUDES 2017 Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Uluslararası Kongresi 14-16 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

The sixth international congress  CUDES 2017 will be held in İstanbul on 14-16 December.

 

 

 

 

 

 

SPONSORS