CUDES  2010

Invited Speakers / Davetli Konuşmacılar

 

 

 

CUDES  2014

ASSOCIATE PROFESSOR

YILMAZ KILIÇASLAN

(ANADOLU UNIVERSITY)

PROF. DR.

NAZIM KADRİ EKİNCİ

(HARRAN UNIVERSITY)

 

SPONSORS