CUDES  2010

Organizers / Düzenleyenler

 

University of Westminster (UK)

University of Belgrade (Serbia)

IJOPEC Publication (UK)

 

 

Organizing Committee  / Düzenleme Kurulu

 

İsmail Şiriner ( Organizing Committee Chair, Batman University )

 

Bige Aşkun Yıldırım ( Organizing Committee Chair, Marmara University)

 

Abidin Çevik (Yıldız Technical University)

Burcu Kocarık (Celal Bayar University)

Ceyda Öztosun (Selçuk University)

Derya Demirdizen (Kocaeli University)

Dilan Ulusoy (Selçuk University)

Emrah Doğan (Governorship of Kocaeli)

Farhang Morady (University of Westminster)

Hakan Öniz (Selçuk University)

Halit Sağlam ( Marmara University )

Hikmet Dersim Yıldız ( Marmara University)

Mehmet Emin Kenanoğlu ( Çanakkale 18 Mart University )

Murat Aydın (Çanakkale Onsekiz Mart University)

Osman Geyik (Dicle University)

Ozan Gönüllü (Kocaeli University)

Şenel Gerçek (Kocaeli University)

 

 

 

 

 

 

SPONSORS