CUDES  2010

Publication Possibilities/ Yayın Olanakları

 

All accepted papers abstract will be published as an  e-book before the congress.

Kabul edilen tüm özetler kongreden evvel e-kitap olarak yayInlanacaktir.

 

All full papers will be published in edited international books before or after the congress according to editor's decision till the end of December 2017 by IJOPEC Publication.

Tüm bildiriler IJOPEC Publication  tarafından  bir veya birden fazla uluslararası editörlü  e-kitapta kitap bölümü olarak, editörün kararına göre, kongreden evvel veya sonra ancak Aralık 2017 sonuna kadar basılacaktır.

 

Articles must be written in English or Turkish and proofread before submission. All articles submitted should be in accordance with the main guidelines of IJOPEC Publication.  The authors should follow the submission guidelines of the IJOPEC, which can be found on the IJOPEC’ web pages ijopec.co.uk

Bildiriler Türkçe veya İngilizce yazılmış olmalı ve gönderilmeden önce yazım hataları kontrol edilmelidir. Yazarlar ın IJOPEC yayınlarının web sitesi ijopec.co.uk de yer alan yazım kurallarına uygun olarak  bölümlerini hazırlaması gerekmektedir.

 

The deadline to submit your manuscript for Edited International e-Book is 1st of December 2017.  Not obligatory

Uluslararası Editörlü kitap bölümü için bildirilerin son gönderilme tarihi 1 Aralık 2017'dir. Zorunlu değildir.

 

Abstracts should be submitted at http://www.currentdebates.org/submissionform.html  and manuscripts sent to info@currentdebates.org

Özetler Kayıt formu ile gönderilmeli tam metinler ise info@currentdebates.org adresine iletilmelidir.

 

 

SPONSORS